Due Diligence

Inför ett eventuellt företagsförvärv bör bolaget utföra en företagsbesiktning (due diligence). Besiktningen innefattar ett flertal steg och analyser och börjar med förberedelse och informationsförfrågan. Därefter utförs en finansiell-, legal-, teknisk- och skattemässig analys av bolaget som sedan presenteras i en rapport. Rapporten skall sedan agera som beslutsunderlag till det alternativa förvärvet.

På MOORE kan vi bistå ditt bolag med insamling och utvärdering av företagsinformation för att kunna säkerställa att den förmedlade bilden av köpeobjektet är korrekt.