Corporate Finance

Oavsett om man skall köpa eller sälja enskilda tillgångar eller olika typer av sammansatta bolagskonstellationer så ställs det en rad höga krav på förkunskaper hos de som leder samt genomför dessa typer av affärstransaktioner.

För att såväl enklare men framför allt lite mer komplicerade affärstransaktioner skall falla väl ut krävs bl.a. att man tar hänsyn till ett flertal olika parametrar. Dessa parametrar sträcker och förgrenar sig inte sällan in i såväl skatterättsliga, redovisningsmässiga som rent associationsrättsliga områden tillika problemställningar.

Vi på MOORE har en lång och gedigen erfarenhet av att såväl koordinera samt rent praktiskt utföra dessa typer av uppdrag.