Års- och koncernbokslut

Varje räkenskapsår är samtliga svenska företag och organisationer som har affärshändelser skyldiga att sammanställa all bokföring i form av ett bokslut. Vare sig om ditt bolag tillämpar K1-, K2- eller K3-regelverket kan vi på MOORE bistå med kompletta bokslut.