Redovisning och löner

En välstrukturerad och rationell bokföring av en verksamhets ekonomiska förehavanden är nyckeln till ett samlat och rättvisande beslutsunderlag. En kontinuerlig tillgång till ett rättvisande beslutsunderlag är i sin tur en förutsättning för att Du som ägare och/eller förvaltare både på lång och kort sikt skall kunna fatta lönsamma och rationella beslut.

Här är några av de exempel på de tjänster som vi tillhandahåller inom segmentet redovisning & löner:

  • Deklarationer
  • Månadsavstämningar
  • Löneredovisning
  • Löpande bokföring
  • Skatte- samt avgiftshantering
  • Års- samt koncernredovisningar
  • Års- samt koncernbokslut

Hos MOORE kan du som företag skapa en unik kombination av ditt bolags redovisnings- och lönehantering. Oavsett om Du önskar att få hjälp med hela hanteringen eller endast en liten del, finns medarbetare på MOORE tillgängliga för dina behov.