Intern revision

Liksom extern revision, är internrevision ett lagkrav för vissa verksamheter. Syftet med internrevision är att ge styrelsen och företagsledningen en uppfattning om effektiviteten i de befintliga styrnings- och riskhanteringsprocesserna samt hur övriga kontrollfunktioner fungerar.

MOORE har många kompetenta revisorer som har erfarenhet inom flera branscher och av olika storlekar av verksamheter. Genom att låta oss bistå vid en internrevision, kan vi föreslå åtgärder som kan generera en ökad trygghet och kontroll över verksamheten.