Koncernrapporteringar

I varje koncernrelation är rapporteringen mellan koncernbolagen en väsentlig del. Koncernrapporteringen ska både uppfylla de legala regelverksstyrda kraven samt fungera som ett kommunikationsmedel till verksamhet och ledning. Om ett företag är börsnoterat tillkommer även ytterligare rapporteringskrav.

Oavsett om ditt företag ingår i en nationell- eller internationell koncern, finns experter på MOORE med lång erfarenhet av rapportering på både dotterbolags- och koncernnivå.