Karriär

MOORE verkar i en påtagligt kunskapsintensiv bransch vilket innebär att duktiga och engagerade medarbetare är en förutsättning för vår framtida utveckling. Vi är därför kontinuerligt intresserade av att komma i kontakt med morgondagens nya och engagerade medarbetare.

Både vi själva och våra kunder ställer höga krav på såväl engagemang som kompetens och integritet. I gengäld får du som anställd hos oss på MOORE en av de bästa utbildningarna som går att få inom främst revisions- och redovisningsområdet.

MOORE Global Network, med sina drygt 600 kontor i mer är 100 länder samt med mer än 30 000 anställda, är i dag en av de ledande internationella revisions- och konsultorganisationerna. Som anställd hos oss kommer även du att bli en del av detta nätverk.

För oss på MOORE är det viktigt att vi tillsammans inom företaget aktivt verkar för att skapa en företagskultur som låter medarbetarna utvecklas både som yrkesmän och individer.