Års- och koncernredovisning

Enligt lag måste samtliga aktiebolag, vissa handelsbolag och ekonomiska föreningar årligen presentera en sammanställning av sina räkenskaper i en årsredovisning. Vare sig om ditt bolag tillämpar K1-, K2- eller K3-regelverket eller är moderbolag i en koncern, kan vi på MOORE bistå med en lagenlig årsredovisning.