Löneredovisning

Varje månad skall ett bolag som är arbetsgivare redovisa löner för sina anställda per individnivå och lämna kontrolluppgifter till Skatteverket. En välfungerande löneredovisning är därför en förutsättning för att korrekta värden redovisas och utbetalas.

Oavsett om det rör sig om tillfälliga insatser eller kontinuerligt återkommande assistans, kan MOOREs redovisningskonsulter hjälpa dig att säkerställa att hanteringen av de anställdas löner och övriga ersättningar hanteras korrekt för den aktuella perioden.