Månadsavstämningar

Oavsett om du sköter den löpande bokföringen själv eller inte, kan det vara nödvändigt att utföra månadsavstämningar. Att genomföra månadsvisa avstämningar underlättar inför bokslutet då man löpande då har möjlighet att reda ut eventuella felaktigheter eller oklarheter som annars kan uppkomma vid bokslutsarbetet. Månadsavstämningar kan även vara fördelaktigt för att kunna ta välgrundade beslut kring diverse finansiella åtgärder.

Med hjälp av våra erfarna redovisningskonsulter kan vi bistå er med upprättandet av månadsavstämningar för ert företag.