Andra bestyrkandeuppdrag

Vid ett flertal tillfällen kan ett företag behöva ha ett yttrande från en revisor, oavsett om det företaget innehar revisorsplikt eller ej. Det kan handla om revisorsyttranden exempelvis vid fusioner, likvidationer eller i samband med upprättandet av en kontrollbalansräkning.

Vi bistår både befintliga och nya kunder med dessa typer av bestyrkandeuppdrag.