Revision

På MOORE har vi som mål att genom alla våra tjänster tillföra kommersiella värden till våra uppdragsgivare – och det gäller även revisionstjänster.

Vår revisionsansats bygger på att utveckla en grundläggande förståelse för den aktuella verksamheten samt den finansiella risk den innefattar.

Genom att på ett tidigt stadium stämma av omgärdande förväntningar och förutsättningar skapas goda förutsättningar att kunna inrikta revisionen med utgångspunkt från de verksamhetsmässiga behoven. Detta ger oss möjlighet att avge ett revisionsutlåtande över de finansiella rapporterna, samtidigt som vi kan förse våra uppdragsgivare med värdefull information samt råd.

Tack vare en ägarledd samt i övrigt utpräglat entreprenörsorienterad och platt organisation tror vi oss utgöra ett perfekt alternativ för företag, samt dess ägare och förvaltare, som i hög utsträckning värdesätter ett såväl insikts- som integritetsfullt utförande av revisionstjänster.